In Video31 mei 2022

Energiescan Klimop Programma Provincie Zeeland

Videoproductie uitgevoerd door Zeeland Business in opdracht van de Provincie Zeeland.

Uitleg werking Energiescan als onderdeel van het Klimaatontzorgingsprogramma, KlimOp van de Provincie Zeeland.

De Provincie Zeeland gaat eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed helpen bij het duurzamer maken van gebouwen. Dit doen we met het Klimaatontzorgingsprogramma, KlimOp! Klein maatschappelijk vastgoed zijn gebouwen van instellingen die een maatschappelijke functie hebben.

Eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed hebben vaak onvoldoende tijd en geld voor, of kennis van het duurzamer maken van hun vastgoed. Eigenaren kunnen gemeenten, schoolbesturen, stichtingen in de zorg, dorpshuizen of wijkcentra zijn. In de praktijk blijkt dat het duurzamer maken van gebouwen vaak achterblijft. Daarom zet de Provincie Zeeland het uitvoeringsprogramma KlimOp (Klimaat Ontzorgingsprogramma) op. Zo kunnen vastgoedeigenaren gratis advies krijgen voor het duurzamer maken van hun gebouwen. Denk aan het isoleren, verwarmen, minder verbruik, aanbrengen van dubbel glas, et cetera.

Bent u vastgoedeigenaar, dan kunt u zelf kiezen uit een aantal adviseurs. De namen van deze adviseurs zijn vanaf augustus 2021 te vinden op de website van het Zeeuwse Energie Akkoord. Dit project draagt bij aan het duurzamer maken van de gebouwen in de omgeving en maakt onderdeel uit van de Regionale Energiestrategie. Het doel is om de klimaateisen uit het Klimaatakkoord te halen, en de CO2 uitstoot omlaag te krijgen.

Dit bericht delen