In Finance1 maart 20225 Minuten

Studiekosten in 2021? Check of de kosten aftrekbaar zijn

Nederland doet weer belastingaangifte. Volgde u in 2021 een opleiding voor uw werk of onderneming? En hebt u die (deels) […]

Belastingaangifte

Nederland doet weer belastingaangifte. Volgde u in 2021 een opleiding voor uw werk of onderneming? En hebt u die (deels) zelf betaald? Kosten voor een opleiding zijn soms aftrekbaar. Ga na of u aan de voorwaarden voldoet en vul de gegevens aan in uw belastingaangifte.

In sommige gevallen zijn de kosten die u maakt voor een opleiding aftrekbaar. Er gelden drie belangrijke voorwaarden:

  1. De studie of opleiding is bedoeld voor uw (toekomstige) beroep.
  2. De opleiding is een leertraject. Dat betekent dat u kennis opdoet onder begeleiding of toezicht van een docent en dat de opleiding wordt afgesloten met een examen.
  3. U hebt geen (recht op) studiefinanciering. Onder studiefinanciering vallen naast beurzen ook leningen, een OV-kaart en een prestatiebeurs. Ook wanneer u geen beurs of lening ontvangt maar hier wel recht op hebt, kunt u geen studiekosten aftrekken.

Alleen kosten die u zelf hebt gemaakt, kunt u aftrekken in de belastingaangifte. Daarbij geldt een drempel van 250 euro. Kreeg u een vergoeding (van DUO, ouders, werkgever of iemand anders)? Dat vermindert de aftrek. Heeft u een fiscale partner met wie u aangifte doet? Dan mag u ook zijn of haar opleidingskosten aftrekken.

Wél aftrekbaar
Hebt u geen recht op studiefinanciering en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u bepaalde studiekosten aftrekken in de belastingaangifte. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld
  • Leermiddelen die voor de opleiding verplicht zijn, zoals (voorgeschreven) boeken of bepaalde software
  • Beschermingsmiddelen, zoals een stofjas, speciale schoenen, beschermingsbril of oordoppen
  • De jaarlijkse afschrijving op waardevolle studiematerialen die gebruikt worden in de opleiding. Denk aan een muziekinstrument of camera.
  • Kosten voor de EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties)

Voorbeeld
In 2021 volgde u in de avonduren een online opleiding. Via uw werkgever ontving u een vergoeding van 100 euro per maand. In 2021 maakte u de volgende kosten:

 

Lesgeld

Voorgeschreven boeken

 

 

Af: Vergoeding werkgever over 2020

Zelf betaalde kosten

Af: drempelbedrag voor aftrek

Aftrekbare kosten in aangifte

€ 1.600

€    450 +

€ 2.050

 

€ 1.200 – (12x € 100)

€    850

€    250 –

€    600

In de aangifte geeft u álle kosten op die u zelf hebt betaald. In het voorbeeld is dat 850 euro. In de online aangifte wordt het drempelbedrag daar automatisch van afgetrokken.

 

Niet aftrekbaar

Sommige opleidingskosten zijn niet aftrekbaar. Computerapparatuur bijvoorbeeld, maar ook kosten voor een mobiele telefoon en de inrichting van uw studeerkamer. Ook de rente over een studieschuld en reis- en verblijfskosten voor studiereizen mag u niet aftrekken. Betaalt u voor de opleiding van studerende kinderen? Ook deze studiekosten zijn niet aftrekbaar.

Opleidingskosten gemaakt als zzp’er
Bent u zelfstandig ondernemer? En hebt u in 2021 een opleiding gevolgd? De Belastingdienst beschouwt de kosten om vakkennis en vaardigheden op peil te houden als zakelijke kosten. Deze kunt u van de opbrengst van uw onderneming aftrekken. Hierdoor vermindert uw winst.

Aftrek studiekosten afgeschaft per 2022
Let op: per 2022 is de aftrek studiekosten afgeschaft. De belastingaangifte over 2021 is het laatste jaar waarin u studiekosten kunt aftrekken. Kosten die u in 2021 hebt gemaakt, kunt u wanneer ze aan de voorwaarden voldoen aftrekken in uw belastingaangifte. Kosten die u in 2022 maakt, kunt u niet meer aftrekken. Kijk op belastingdienst.nl/aftrekposten voor meer informatie. In plaats van de aftrek studiekosten komt STAP-budget. U kunt vanaf 1 maart STAP-budget aanvragen via uwv.nl/stap.

Hulp bij de belastingaangifte
Kijk op belastingdienst.nl/aangifte en op belastingdienst.nl/aftrekposten voor meer informatie. Komt u er niet helemaal uit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk opbelastingdienst.nl/hulp welke hulp het beste bij u past. Of stel uw vraag op Facebook, Twitter of Instagram.

Over de belastingaangifte
De Belastingdienst vraagt ruim 8 miljoen particulieren en ondernemers om aangifte inkomstenbelasting te doen over 2021. De meeste informatie heeft de Belastingdienst al vooraf ingevuld en hoeft alleen nog te worden gecontroleerd en, waar nodig, aangevuld. Op belastingdienst.nl/aangifte vinden mensen meer informatie over het doen van aangifte. Belastingaangifte doen kan tot 1 mei.

 

Dit bericht delen