In Inspiratie, Sales & Groei8 juli 20212 Minuten

Meer aandacht nodig voor groeikansen

Hoe moet de provincie Zeeland zich de komende dertig jaar ontwikkelen? Dat beschrijft de concept-Omgevingsvisie, die de Provincie heeft opgesteld […]

Meer aandacht

Hoe moet de provincie Zeeland zich de komende dertig jaar ontwikkelen? Dat beschrijft de concept-Omgevingsvisie, die de Provincie heeft opgesteld als regionale uitwerking van de landelijke Omgevingswet. De Zeeuwse ondernemers zien nog wel wat verbeterpunten, zegt Erik van Oosten, regiomanager VNO-NCW Zeeland.  

Net als andere stakeholders hebben de ondernemers kunnen meedenken in het proces tot nu toe, vertelt Erik. “Voor ons als ondernemers is het belangrijk dat die visie duurzame groeifaciliteiten biedt, met name op het gebied van bedrijvigheid en bevolking. We kampen met een krappe arbeidsmarkt en veel vacatures, bevolkingsgroei is nodig om dat op te lossen. Dat betekent ook betere infrastructuur en woningbouw. Daarnaast is de kennisinfrastructuur van belang en moet het onderwijs beter worden afgestemd op de arbeidsmarkt. We willen studenten zoveel mogelijk in Zeeland opleiden, zodat ze niet uit de provincie verdwijnen.”

Ook mag er meer aandacht zijn voor de positie van Zeeland in Nederland en Europa. “Zeeland ligt ideaal ten opzichte van overvolle regio’s om ons heen en kan wat verlichting bieden. Daarvoor zijn snelle treinverbindingen nodig en meer woningbouw, ook in de kleine kernen en voor verschillende doelgroepen. En met goede verbindingen tussen de kernen, om de leefbaarheid en de bereikbaarheid te waarborgen.”

Wat betreft duurzaamheid, een belangrijk thema in de Omgevingsvisie: daar zijn veel ondernemers al mee bezig, zegt Erik. “Er zijn meer stappen nodig en daarom moet er in de visie wel ruimte zijn om te investeren in slimme innovaties, bijvoorbeeld in buisleidingen om CO2 af te vangen. Ook voor het bevorderen van circulariteit, zoals Dow en Yara al doen, is infrastructuur en regelgeving nodig. Bijvoorbeeld om het overbodig geworden gasleidingnet te kunnen gebruiken voor de transport van waterstof.” Wat de Omgevingsvisie zegt over ‘een zo klein mogelijke kringloop’ werkt volgens Erik averechts. “Het is niet zinvol om te investeren in een hele eigen kringloopstructuur, als je een goede uitwisseling hebt met andere regio’s. De Omgevingsvisie moet niet alles willen dichttimmeren.”

Bron: Zeeland Business magazine 2-2021
8/7/2021 | 09.00 uur

Redactie: Liesbet Mallekoote
Fotografie: Linda Hemmes

 

Dit bericht delen