Yvette Wissekerke

Yvette Wissekerke

InZet is een professioneel organisatieadviesbureau onder leiding van Yvette Wissekerke. InZet pakt samen met u de regie op, van verzuimmelding tot en met de controle van de WHK-beschikking. InZet zorgt voor transparantie en besparing van onnodige kosten. Niet alleen tijdens de periode van loondoorbetaling, maar ook daarvoor én daarna.
InZet behandelt vraagstukken over verzuim, re-integratie, sociale zekerheid en duurzame inzetbaarheid. Of het nu gaat om een dossieranalyse of om een organisatiebreed beleid. Door kennis van HR, verzuim, inkomen, sociale zekerheid en verzekeringen te combineren, geeft InZet jou de regie op je verzuimkosten en de inzetbaarheid van je medewerkers. Met de juiste focus ontvang je duurzame oplossingen en adviezen waardoor je werknemers duurzaam inzetbaar zijn. Hiermee bespaar je kosten en kan de al ontstane schade maximaal worden beperkt.

Logo InZet
Terug naar leden