In Sustainability, Transport & industrie13 februari 20234 Minuten

Gasunie en Fluxys – Samenwerken aan een waterstofverbinding

Binnen vier jaar zal er in het grensoverschrijdende havengebied North Sea Port waterstof door een pijpleiding over de landsgrens gaan. […]

Daan-Pascal-Helmie

Binnen vier jaar zal er in het grensoverschrijdende havengebied North Sea Port waterstof door een pijpleiding over de landsgrens gaan.

Gasunie, Fluxys werken samen met de haven om de Nederlandse en Belgische waterstofnetwerken in het havengebied met elkaar te verbinden. Beide netwerken worden in het havengebied op de Nederlands-Belgische grens aan elkaar gekoppeld. De verbinding zal de bedrijven in het 60-kilometerlange havengebied van waterstof voorzien: van Vlissingen en Terneuzen in Nederland tot in Gent in België. Het zal een van de eerste grensoverschrijdende waterstofnetwerken met een toegang in Europa zijn. Alle bedrijven kunnen op de infrastructuur aansluiten. De bedoeling is om de netwerken in 2026 operationeel te hebben en ze dan op de grens aan elkaar te koppelen. De aansluiting tussen beide waterstofnetten komt in het Nederlandse Sas van Gent en het Belgische Zelzate, waar nu al aardgas tussen beide landen stroomt. De leidingen voor het waterstofnetwerk komen hoofdzakelijk in bestaande leidingstroken te liggen zodat de impact op de omgeving tot een minimum beperkt blijft.

Vraag en aanbod verbinden
De grensoverschrijdende verbinding draagt door zijn schaaleffect in belangrijke mate bij tot de ontwikkeling van de hele waterstofwaardeketen in het havengebied, de heroriëntatie naar een groene economie en de verankering en uitbreiding van werkgelegenheid. Dankzij de koppeling komt er voor groene en koolstofarme waterstof in het volledige havengebied immers een open markt tot stand, die aanbieders en afnemers in een robuust geheel met elkaar verbindt.

De aansluiting van de havenregio op de landelijke waterstofinfrastructuur in Nederland en België geeft bedrijven ook toegang tot een groot achterland, andere industrieclusters en havens in Europa.

Internationaal waterstofknooppunt
Het grensoverschrijdende industriecluster in North Sea Port is de grootste waterstofhub van de Benelux. Jaarlijks wordt er door bedrijven 580.000 ton waterstof geproduceerd en geconsumeerd. Deze vraag naar waterstof in het havengebied verdubbelt tegen 2050 en wordt tegen die tijd volledig verduurzaamd. Het grensoverschrijdend netwerk brengt vraag en aanbod op grote schaal, waardoor het een aanjagend effect heeft op de ontwikkeling van de waterstofmarkt.
North Sea Port is hierin goed gelegen om een internationale knooppuntfunctie met ruime internationale uitstraling te ontwikkelen. Dit sluit aan bij de ambities en investeringen van Europa, Nederland, België en Vlaanderen in de energie- en klimaattransitie en om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “Deze nieuwe grensoverschrijdende waterstofinfrastructuur is voor bijkomende duurzame, circulaire industrie een extra troef om zich in het havengebied te komen vestigen. Tal van projecten rond waterstofproductie en -opslag zijn in uitvoering of staan op stapel. De koppeling van twee landelijke netwerken in het havengebied sluit aan bij onze ambitie om als haven uit te groeien tot een waterstofhub op Europese schaal.”

Pascal De Buck, CEO Fluxys: “Met Fluxys gaan we voluit om de markt voor waterstof te helpen snel ontwikkelen. De infrastructuur in North Sea Port maakt deel uit van onze globale projectaanpak om mee te bouwen aan de nodige decarboniseringsinfrastructuur door heel België en naar de buurlanden. In North Sea Port hebben we ook concrete voorstellen voor de nodige infrastructuur om de afvang en de opslag of het hergebruik van CO2 te ondersteunen. Samen met de haven, de industrie en de overheden zetten we de schouders onder klimaatneutraliteit.”

Helmie Botter, Manager Business Development Hydrogen, Gasunie: “Gasunie is volop bezig met de ontwikkeling van een landelijk waterstofnetwerk. Verbindingen naar de ons omringende landen zijn hierbij van cruciaal belang. Hiermee kan de waterstofmarkt écht tot wasdom komen en kan er werk worden gemaakt van de voorzieningszekerheid in Noordwest Europa”.

Auteur: North Sea Port
Foto: North Sea Port

Dit bericht delen